HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 41, 7 november 2017 - Verordening bijdrage minima en beleidsregels collectieve verzekering

Gemeenteblad 41, 7 november 2017 - Verordening bijdrage minima en beleidsregels collectieve verzekering

Vaststelling Verordening Bijdragereling Minima

De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2017 de Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2018 vastgesteld.

Vaststelling Beleidsregels collectieve zorgverzekering

Het college heeft eerder al eerder op 25 juli 2017 de Beleidsregels collectieve zorgverzekering 2017-2018 vastgesteld.

Beide regelingen maken integraal onderdeel uit van het minimabeleid van de gemeente Nunspeet

Meer weten?

De verordeningen en de beleidsregels liggen ter inzage in de infohoek in de hal van het gemeentehuis en op deze pagina te downloaden.

Uitgebreide informatie over de minimaregelingen vind u ook op de website en kunt u ook krijgen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente, 0341- 25 99 11.