HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 42, 7 november 2017 - Wijziging Huisvestingsverordening

Gemeenteblad 42, 7 november 2017 - Wijziging Huisvestingsverordening

Wijziging Huisvestingsverordening

De gemeenteraad heeft besloten om de Huisvestingsverordening te wijzigen. Het gaat om de volgende punten.

De verordening is aangepast aan de Wet doorstroming huurmarkt. Hierin is geregeld dat onder voorwaarden een huurcontract voor bepaalde tijd kan worden aangegaan. De wijziging van de verordening zorgt dat deze groep huurders hun inschrijftijd niet verliest bij acceptatie van een woning met een tijdelijk huurcontract. Er zijn ook enkele wensen van gemeenten en woningcorporaties verwerkt. Woningen waar voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking zijn aangebracht, kunnen nu met voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden die op die voorzieningen zijn aangewezen. Ook kan nu bij ‘populaire woningen’ door de corporatie worden aangegeven dat een verleende urgentie daar niet meetelt. Het gaat om maximaal 25% van de vrijkomende woningen. Verder mag een corporatie iemand die door eigen (wan)gedrag uit een woning van die corporatie is gezet weigeren om aan diegene opnieuw een woning te verhuren. Tot slot zijn enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht.

In de gemeenten Oldebroek, Elburg, Harderwijk, Ermelo en Putten gelden dezelfde regels als in Nunspeet, waardoor sprake is van één sociale huurwoningmarkt in deze gemeenten.

De wijziging gaat in op 8 november 2017.