HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 49, 22 december 2017 - Belastingverordeningen 2018

Gemeenteblad 49, 22 december 2017 - Belastingverordeningen 2018

De gemeenteraad heeft in haar openbare vergadering van 21 december 2017 de volgende verordeningen vastgesteld:

  • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018, onder intrekking van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2017.
  • Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2018, onder intrekking van de tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2017.
  • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018, onder intrekking van de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2017.
  • Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018, onder intrekking van de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017.
  • Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2018, onder intrekking van de verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2017.
  • Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2018, onder intrekking van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2017.
  • Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2018, onder intrekking van de verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2017.
  • Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018, onder intrekking van de verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2013.
  • Wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2016.
  • Wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2012.

Deze verordeningen zijn opgenomen in het gemeentelijk verordeningen register en liggen voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Tegen vergoeding van de kosten is een afschrift beschikbaar. De verordeningen gaan in per 1 januari 2018.