HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 5, februari 2014 - Eerste wijziging legesverordening 2014

Gemeenteblad 5, februari 2014 - Eerste wijziging legesverordening 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2014 besloten tot het vaststellen van de Eerste wijziging Leges 2014 (wijziging van de legesverordening). De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid overgedragen aan het college (besluit ex artikel 156 van de Gemeentewet). De wijziging betreft de onder meer de tarieven voor paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart. De verordening treedt 9 maart 2014 in werking en dat is tevens de ingangsdatum van de heffing. De verordening is opgenomen in het verordeningenregister van de gemeente.

Te downloaden: