HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 51, 3 januari 2018 - Wijziging subsidieverordening monumenten

Gemeenteblad 51, 3 januari 2018 - Wijziging subsidieverordening monumenten

Burgemeester en wethouders hebben besloten de Deelverordening Monumenten te wijzigen ten aanzien van de volgende onderdelen:

Maximum subsidiebedrag: het maximale subsidiebedrag dan een aanvrager kan verkrijgen is verlaagd van € 35.000,-- naar € 30.000,--.

Tweejaarlijkse subsidie: de mogelijkheid om een ingrijpende restauratie over twee subsidiejaren te spreiden en zodoende tweemaal het maximale subsidiebedrag te kunnen verkrijgen is vervallen.

Minimale termijn tussen twee aanvragen: voortaan kan slechts eenmaal per drie kalenderjaren voor hetzelfde monument subsidie worden verleend.

Bovenstaande wijzigingen gaan in op 4 januari 2018.