HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 6, maart 2014 - Wijziging deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten 2013

Gemeenteblad 6, maart 2014 - Wijziging deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten 2013

Wijziging subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Burgemeester en wethouders hebben besloten de subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten te wijzigen. Op twee onderdelen is de verordening gewijzigd.

De eerste wijziging is dat werkzaamheden in zelfwerkzaamheid nu formeel zijn uitgesloten van subsidie. Er werd in het verleden ook geen subsidie voor verleend, maar dat stond niet voldoende duidelijk in de verordening. Dat is nu wel het geval. Er kan alleen subsidie worden verleend als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een bedrijf dat als zodanig bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.

De tweede wijziging is dat als er sprake is van werkzaamheden waarvoor een bedrijf een offerte van meer dan € 5.000,-- heeft uitgebracht, de verplichting bestaat om ten minste twee offertes te vragen. De subsidie wordt vervolgens berekend op basis van de laagste offerte.

De wijzigingen gaan in op 4 april 2014
 

Te downloaden: