HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 7, juli 2014 - Algemene subsidieverordening en deelverordeningen

Gemeenteblad 7, juli 2014 - Algemene subsidieverordening en deelverordeningen

Algemene subsidieverordening vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 26 juni 2014 de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014 vastgesteld.

Het college heeft  op 3 juni, in navolging van de vaststelling van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, de volgende deelverordeningen vastgesteld:

- Deelverordening jeugd gemeente Nunspeet 2014;

- Deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers 2014;

- Deelverordening subsidie sport gemeente Nunspeet 2014;

- Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet 2014;

- Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet 2014;

- Deelverordening subsidie afoppelen verhard oppervlak gemeente Nunspeet 2014;

-  Deelverordening subsidie verkeersveiligheid door middel van niet infrastructurele maatregelen 2014

- Deelverordening ‘Duurzaamheid’ 2014;

-  Deelverordening subsidie sociale samenhang en leefbaarheid 2014 gemeente Nunspeet