HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 8, januari 2015 - Belastingverordeningen

Gemeenteblad 8, januari 2015 - Belastingverordeningen

De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 18 december 2014 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:
- Wijzigingsverordening Belastingen 2015
- Verordening Begraafrechten 2015
- Legesverordening 2015

Deze verordeningen zijn in het verordeningenregister opgenomen en zijn kosteloos ter inzage. Tegen betaling van leges zijn afschriften beschikbaar.