HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 9, 23 december 2015 - Beleidsregels, uitvoeringsregels en besluit mbt Wmo en de Jeugdwet

Gemeenteblad 9, 23 december 2015 - Beleidsregels, uitvoeringsregels en besluit mbt Wmo en de Jeugdwet

Het college maakt de vaststelling bekend van:
-  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
-  Uitvoeringsregels Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wmo en de Jeugdwet 2015
-  Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015

De documenten staan hieronder en ze liggen tot 1 februari 2015 ter inzage in de infohoek van het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis .