HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Gezamelijk fractieberaad

Gezamelijk fractieberaad

Elke maand houden de Nunspeetse fracties in de gemeenteraad hun eigen fractieberaad, doorgaans op de maandagen voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissies en de raad. Geregeld maken inwoners en instellingen van die gelegenheid gebruik om bepaalde zaken onder de aandacht van de afzonderlijke raadsfracties te brengen. Alle raadsfracties vinden dit belangrijk en daarom blijft dit ook zo.

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft de raad inmiddels besloten dat iedere maand voorafgaand aan het fractieberaad voor de vergaderingen van de raadscommissies een gezamenlijke fractiebijeenkomst wordt georganiseerd. Voordeel hiervan is dat u in één keer uw verhaal kunt doen bij alle fracties. Daarbij is het de bedoeling deze bijeenkomsten zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Als u op deze avond uw mening in één keer aan alle fracties kenbaar wilt maken, wordt u verzocht dat tijdig kenbaar te maken aan een van de raadsgriffiers: de heer mr. A. Heijkamp via doorkiesnummer (0341) 25 93 65 of de heer J.L van den Broek via doorkiesnummer (0341) 25 93 62. Om misverstanden te voorkomen: het blijft dus ook mogelijk een gesprek aan te gaan met elke fractie afzonderlijk. Daarvoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter(s) van de desbetreffende fractie(s). De adresgegevens van de fractievoorzitters staan elders vermeld op deze site.