HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  In contact met de raad

In contact met de raad

Wanneer kunt u bijvoorbeeld bij de raad terecht?

  • Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid van de gemeente en de plannen;
  • als u politieke aandacht wilt voor een probleem, plan of gebeurtenis;
  • als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid;
  • als u algemene interesse heeft voor lokale politiek.

U kunt alle raadsleden ineens benaderen, maar bijvoorbeeld ook één of meerdere fracties via de fractievoorzitters. Zes fracties kunnen niet als raad als één geheel naar buiten treden. Elke fractie vertegenwoordigt immers andere belangen. Het is daarom begrijpelijk dat u in sommige gevallen alleen contact zoekt met een bepaalde fractie of enkele fracties. Verder kunt u ook individuele raadsleden benaderen.

Uiteraard kunt u de raadsleden en/of fracties ook benaderen via de griffie. Dit kan telefonisch via (0341) 25 93 62 of e-mail de griffie.