HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Inkoopplein

Inkoopplein

Welkom op het inkoopplein van de gemeente Nunspeet. De gemeente stelt, in het kader van professionalisering van haar inkoopfunctie, alle voor u relevante informatie over inkoop hier beschikbaar. Deze informatie is met name bedoel voor bedrijven die een zakelijke relatie met de gemeente hebben of tot stand willen brengen.

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop de gemeente Nunspeet inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het uitbrengen van offertes en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn. Het inkoopbeleid van de gemeente Nunspeet is in 2013 aangepast als gevolg van de Aanbestedingswet, die op 1 april 2013 in werking is getreden. Het gewijzigde inkoopbeleid is op 14 maart 2017 door het college van B&W vastgesteld. Het inkoopbeleid kan worden ingezien door het document hieronder aan te klikken:

Inkoopbeleid gemeente Nunspeet

Algemene inkoopvoorwaarden

De Algemene inkoopvoorwaarden voor het leveren van goederen en diensten zijn ook herzien als gevolg van de Aanbestedingswet. De inkoopvoorwaarden zijn gelijktijdig met het inkoopbeleid vastgesteld, op 14 maart 2017. De voorwaarden gelden bij alle inkopen die door de gemeente worden gedaan en kunnen worden ingezien door het document hieronder aan te klikken:

Inkoopvoorwaarden gemeente Nunspeet 

Lopende en toekomstige aanbestedingen

 Onder 'actuele aanbestedingen' ziet u een overzicht van gepubliceerde aanbestedingen. De aanbestedingsstukken zijn, tenzij anders aangegeven, te downloaden via www.tenderned.nl.

Onder 'te verwachten aanbestedingen' treft u de geplande aanbestedingen aan. Deze zijn nog niet gepubliceerd.

Te verwachten aanbestedingen

Voor de regionale te verwachten aanbestedingen verwijzen we u naar de website van de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV). Op deze website staat informatie over de ISNV en ook staan hier de aanbestedingen die in dit samenwerkingsverband worden uitgevoerd.
www.isnv.nl

Op dit moment zijn er geen lokale openbare aanbestedingen.

Hulp nodig?

Voor vragen over het inkoopbeleid en de werkwijze in het algemeen kunt u via inkoop@nunspeet.nl of telefonisch via nummer 06 12 61 14 33 contact opnemen met de inkoopco├Ârdinator van de gemeente Nunspeet.