HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Kunstadviescommissie

Kunstadviescommissie

Taak

De Kunstadviescommissie heeft tot taak het gevraagd of ongevraagd adviseren van het college over:

  • expositieverzoeken;
  • de gemeentelijke collectie kunstvoorwerpen;
  • kunstaankopen;
  • kunst in de openbare ruimte;
  • cultuurbeleid.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, vijf leden (drie deskundigen, twee burgerleden) en een ambtelijk secretaris.

Voorzitter: de heer A. Kuyper
Leden: Mevrouw W. Mulder, mevrouw A. Ravenhorst, mevrouw A.Simmonds  en de heer L.Bosman
Ambtelijk secretaris: mevrouw D.Sliedrecht, telefoon (0341) 25 99 11, e-mailadres: d.sliedrecht@nunspeet.nl