HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  L. (Leen) van der Maas

L. (Leen) van der Maas

Contactgegevens

Functie

 • Wethouder

Politieke partij

 • SGP

Portefeuille

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Monumenten

Maatschappelijke ontwikkeling

 • Onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Economie
 • Agrarische sector waaronder Agrarische enclave
 • Gemeentelijke voorzieningen (huur en pacht)

Middelen

 • FinanciĆ«n
 • Financieel beleid
 • Financieel beheer
 • Belastingen
 • Informatie
 • Huisvesting gemeentelijke organisatie
 • Facilitaire zaken

Regionale samenwerking

 • Lid algemeen bestuur Regio Noord-Veluwe (RNV)
 • Regiocontract

Projecten

 • Bedrijvenstrip/De Brink Elspeet
 • Integrale bezuinigingstaakstelling

Programma

 • Nieuwe overheid, inclusief dienstverlening en excellente informatievoorziening

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Regio Noord-Veluwe