HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Monumentencommissie

Monumentencommissie

Taak

De Monumentencommissie brengt op verzoek of uit eigen beweging advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden die betrekking hebben op de monumentenzorg.

Samenstelling

Voorzitter:
mw. R.M. Limborgh-Kooijman

Leden:                     
dhr. Drs. J. Westerman (Gelders Genootschap), dhr. J. Jansen, mw. M. Hoekstra-Schulte

Ambtelijk secretaris.:        
dhr. F. van Voorst (medewerker gemeente)

Technisch adviseur:
dhr. M. Bossenbroek (medewerker gemeente)