HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  M.W. (Marije) Storteboom

M.W. (Marije) Storteboom

Contactgegevens

Functie

 • Wethouder

Politieke partij

 • Gemeentebelang

Portefeuille

Dienstverlening

 • Sociaal (participatie, werkgelegenheid en minimabeleid)

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Verkeer en vervoer
 • Water

Maatschappelijke ontwikkeling

 • Sport en bewegen 
 • Recreatie en toerisme

Beheer

 • Beheer en onderhoud 
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • vertegenwoordiger stichting Gastvrije randmeren

Projecten

 • Stationsplein
 • Centrum
 • De Brake
 • Wiltsangh

Nevenfuncties

 • Afgevaardigde tijdens Algemene Vergadering Leisurelands
 • Vertegenwoordiging gem. Nunspeet in aandeelhoudersvergaderingen