HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Nevenfuncties collegeleden

Nevenfuncties collegeleden

Burgemeester B. van de Weerd

Onbezoldigd                             

 • Lid VNG-subcommissie water                                                                 
 • Lid hoofdbestuur SGP                                                                                                                      
 • Lid Algemeen Bestuur VNOG*                                                                  
 • Lid archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe*
 •  VZ regionaal handhavings opdrachtgevers overleg (RHBO)*                   

Wethouder G. van den Berg (ChristenUnie)

Onbezoldigd:

 • Lid Raad van Advies Zorgkantoor Zwolle*                                           
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Gelre-IJssel*                                             
 • Afgevaardigde Algemene Vergadering Gastvrije Randmeren*                
 • Lid Algemeen Bestuur ODNV*                                                               
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Noord-Veluwe*                                           
 • Lid Dagelijks Bestuur Regio Noord-Veluwe*                                          
 • Spreker Vrije Evangelische Gemeenten                                                  

Wethouder mevrouw M.W. Storteboom (Gemeentebelang)

Onbezoldigd:

 • Afgevaardigde tijdens Algemene Vergadering Leisurelands (*)                 
 • Vertegenwoordiging gem. Nunspeet in aandeelhoudersvergaderingen (*)

Wethouder. J. Groothuis (SGP)

Bezoldigd:

-    Agrarisch loon- en klusbedrijf                                                                

Wethouder L. van der Maas (SGP)

Onbezoldigd:

-    Lid Algemeen Bestuur Regio Noord-Veluwe*
-    Vertegenwoordiging gem. Nunspeet in aandeelhoudersvergaderingen (*)      

                                  

Voorts

Het college van burgemeester en wethouders is krachtens de statuten het bestuur van de Stichting ‘D.G. van Beuningenfonds’ te Vierhouten.

(*) Functies voorzien van asteriskteken zijn nevenfuncties van bestuurders uit hoofde van hun functie (zogenaamde qualitate qua-nevenfuncties)