HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Over de gemeentelijke organisatie

Over de gemeentelijke organisatie

Directie

Mr. A. Heijkamp en mr. P.F.A. Klein

Dienstverlening

Afdeling Dienstverlening (mr. D.K. Kok)

 • Team Klantcontactcentrum
 • Team Publiek
 • Team Sociaal


Team Vergunningen, toezicht en handhaving (W. van Dijk)

Beheer

Team Openbare ruimte (D.Heuver)

 • Team Natuurterreinen
 • Team Bouwkunde
 • Team Civiel en Groen

Ontwikkeling

Team Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (A.Dickhof)
Team Infra (R.P.R. Klerks)

Afdeling Bestuur en maatschappij (J.C. Bos)

 • Team Bestuur
 • Team Communicatie
 • Team Samenleving

Ondersteuning

Team Informatie (vacature)
Team Personeel, organisatie en facilitaire ondersteuning (J. Gardenbroek)
Team Programma’s en projecten (J. Gardenbroek)

Afdeling Financiën (K. Hofman)

 • Team Financieel beleid
 • Team Financieel beheer
 • Team Belastingen