HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Over het college van B&W

Over het college van B&W


De gemeenteraadsleden kiezen de wethouders. In Nunspeet zijn dat er vijf. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders: het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In het college mag de burgemeester meestemmen, in de gemeenteraad niet. In het college is ieder van de wethouders en de burgemeester belast met de voorbereiding en uitvoering van collegebesluiten op een aantal beleidsterreinen. Elke wethouder heeft dus een eigen portefeuille. Het college blijft echter gezamenlijk (collegiaal) verantwoordelijk voor het beleid.

De partijen SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie  zijn de coalitiepartijen in het college, zij hebben een Coalitieakkoord gesloten.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben het Collegeprogramma 2018 – 2022 opgesteld. In de komende vier jaren is dit een belangrijk kader voor het besturen van de gemeente Nunspeet.

College van burgemeester en wethouders

Besluiten