HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Plaatselijke werkgroep Toegankelijkheid

Plaatselijke werkgroep Toegankelijkheid

Doelstelling

  •     de belangen van mensen met een handicap en ouderen te behartigen zodat zij zo veel en zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving;
  •     het stimuleren en mobiliseren van de gehandicapte en oudere mens in eigen persoon;
  •     de integratie van de hiervoor genoemden te bevorderen.

De PWT Nunspeet probeert dit doel te realiseren door de gemeente Nunspeet, andere overheden, organisaties en particulieren te adviseren met betrekking tot:

  •     bereikbaarheid;
  •     toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen, winkels, woningen, openbare ruimten en aangrenzend terrein
  •     voorzieningen op en aan wegen, fiets- en voetpaden en openbaar groen.

De PWT Nunspeet overlegt per kwartaal één keer met de gemeente over allerlei zaken. Meer informatie vindt u op: www.pwtnunspeet.nl

Voorzitter:

Mevrouw A.M. Zwart
Oenenburgweg 166
8072 GN Nunspeet
Telefoon: (0341) 25 85 87
info@pwtnunspeet.nl