HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Burgemeester B. (Breunis) van de Weerd

Dienstverlening

• Publiek
 
Maatschappelijke ontwikkeling

• Economie
• Economische zaken
• Openbare orde en veiligheid
• Bestuur en juridische zaken
• Externe betrekkingen
• Communicatie en voorlichting
• Ontwikkelingssamenwerking

 
Regionale samenwerking

• Strategische alliantie

 
Middelen

• Personele en organisatiezaken
• Streekarchivariaat
 
Kernen
 
Projecten
• Vluchtelingen
 
Programma 
• Integrale handhaving

Wethouder L. (Leen) van der Maas

Ruimtelijke ontwikkeling

Monumenten

Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwijs (Passend onderwijs), economie, agrarische sector waaronder Agrarische enclave, Gemeentelijke voorzieningen (huur en pacht)

Middelen

Financiën, informatie, huisvesting gemeentelijke organisatie, facilitaire zaken

Regionale samenwerking

Lid algemeen bestuur Regio Noord-Veluwe (RNV) (Regiocontract)

Projecten

Bedrijvenstrip/De Brink Elspeet, integrale bezuinigingstaakstelling

Programma

Nieuwe overheid, inclusief dienstverlening en excellente informatievoorziening

Wethouder G. (Gert) van den Berg

Dienstverlening

Sociaal (maatschappelijke ondersteuning en armoedebeleid), omgeving, milieu, duurzaamheid

Maatschappelijke ontwikkeling

Jeugd, gezin, volksgezondheid, welzijn, kunst en cultuur
Mobiliteit

Beheer

Afvalinzameling, Natuur- en landschapsontwikkeling
Vertegenwoordiger stichting Natuurschoon Nunspeet (in voorkomende gevallen is andere portefeuillehouder vertegenwoordiger, afhankelijk van het te behandelen onderwerp), vertegenwoordiger stichting Gastvrije randmeren

Regionale samenwerking

Lid dagelijks bestuur Regio Noord-Veluwe (RNV)

Projecten

Transities in het sociale domein, onderdelen AWBZ/WMO en jeugdzorg
Deregulering

Wethouder M.W. (Marije) Storteboom

Dienstverlening

Sociaal (participatie, werkgelegenheid en minimabeleid)

Ruimtelijke ontwikkeling

Verkeer en vervoer, water

Maatschappelijke ontwikkeling

Sport en bewegen, Recreatie en toerisme
Vertegenwoordiger kader aandeelhouderschap Leasurelands

Beheer

Beheer en onderhoud, Natuur- en landschapsontwikkeling, vertegenwoordiger stichting Gastvrije randmeren

Projecten

Stationsplein en Rondweg-West, Centrum, De Brake en Wiltsangh

Wethouder J. (Jaap) Groothuis

Dienstverlening

Omgeving, bouw en toezicht

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ordening, wonen, grondverwerving

Projecten

Centrum, Molenbeek, Rondweg-Oost, De Kolk