HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Raadscommissie Algemeen Bestuur

Raadscommissie Algemeen Bestuur

De raadscommissie Algemeen Bestuur adviseert en overlegt over met name de volgende onderwerpen:

  • openbare orde en veiligheid;
  • algemeen bestuurlijke zaken;
  • personeel- en organisatiezaken;
  • economische zaken;
  • documentbeheer en archivering;
  • externe betrekkingen.
  • integrale handhaving.

In deze vergadering worden geen besluiten genomen.

Samenstelling

Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd in de commissie.

Voorzitter:

L.A.(Lambert) van de Weerd

Griffier:

J.L. (Jan) van den Broek

Leden:

J. (Koos) Meijer      

mevr I.M. (Ingrid) Slaa

M.A.(Martin) Mol

A.J.(André) Timmerman

C. (Chris) Stoffer

J. (Jeroen) Snaterse

CDA

ChristenUnie

Gemeentebelang

PvdA/Groenlinks

SGP

VVD

Vergaderingen en stukken

De Raadscommissie Algemeen Bestuur vergadert één keer per maand op het gemeentehuis. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken. In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt, vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.

Besluitenlijsten

De besluitenlijsten van de commissie Algemeen Bestuur vindt u hier.