HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Spreekrecht

Spreekrecht

Spreekrecht commissievergaderingen 

Vertegenwoordigers van groepen of individuele burgers kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Dat betekent dat ze de leden aan het begin van de commissievergadering mogen toespreken. Als u van dit recht wilt gebruikmaken, moet u zich op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffier van de commissie. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De voorzitter bepaalt de spreektijd; per spreker bedraagt deze maximaal vijf minuten. Het inspreken vindt plaats aan het begin van de vergadering en na de eerste behandelingsronde van het desbetreffende onderwerp. De commissieleden kunnen u desgewenst vragen stellen.