HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering

Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingBijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering
CiteertitelBijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpNormbedragen 2016

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Opmaak is versprongen, zie origineel BIJ.09152

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening voorziening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet 2015, artikel 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2016 n.v.t. Nieuwe regeling 10-11-2015 Gemeenteblad, 17-11-2015 A.0013971

Tekst van de regeling