HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  Feestdagenregeling Winkeltijdenverordening 1997

Feestdagenregeling Winkeltijdenverordening 1997

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingFeestdagenregeling Winkeltijdenverordening 1997
CiteertitelFeestdagenregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpFeestdagenregeling

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenverordening gemeente Nunspeet 1997, artikel 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
21-11-2012 n.v.t. nieuwe regeling 14-11-2012 Nunspeet huis aan huis A.0008855

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld de volgende feestdagenregeling:

Op grond van artikel 5 van de Winkeltijdenverordening gemeente Nunspeet 1997 de feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag aanwijzen, voor zover deze niet op een zondag vallen, waarvoor de verboden van artikel 2, lid 1, onder b van de Winkeltijdenwet, niet gelden.