HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  Ouderbijdrage Leerlingenvervoer 2015-2016

Ouderbijdrage Leerlingenvervoer 2015-2016

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingOuderbijdrage Leerlingenvervoer 2015-2016
CiteertitelOuderbijdrage Leerlingenvervoer 2015-2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpOuderbijdrage

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening Leerlingenvervoer 2014, artikel 23
  2. Verordening Leerlingenvervoer 2014, artikel 24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
15-04-2015 n.v.t. nieuwe regeling 01-04-2015 Gemeenteblad 14-4-2015 A.0013014
15-04-2015 n.v.t. nieuwe regeling 01-04-2015 Gemeenteblad 14-4-2015 A.0013014

Tekst van de regeling

Artikel

Leerlingenvervoer bijdragen schooljaar 2015-2016

Tabel 1 – Ouderbijdrage

Inkomen in euro’s

bijdrage

vanaf € 0,-- tot € 24.750,--

nihil

vanaf € 24.750,-- tot € 46.800,--

€ 345,-- per leerling met een maximum van

€ 345,-- per gezin

vanaf € 46.800,-- en hoger

€ 345,-- per leerling met een maximum van

€ 1.035,-- per gezin

Tabel 2 Aanvullende ouderbijdrage

Inkomen in euro’s

Eigen bijdragen in euro’s

0 – 33.000

Nihil

33.000 – 40.000

140

40.000 – 46.000

585

46.000 – 52.000

1.090

52.000 – 59.000

1.595

59.000 – 65.500

2.100

65.500 en verder

Voor elke extra € 5.000: € 515 erbij

Tabel 3 – Kilometervergoeding Reisregeling Binnenland

aantal kilometers

kilometervergoeding in euro’s

onbeperkt

€ 0,37