HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018

Verordeningen en regelingen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018
CiteertitelTarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciƫn en economie
Eigen onderwerpTarieventabel legesverordening 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-03-2018 n.v.t. Nieuwe regeling 21-12-2017 Gemeenteblad Nunspeet 49, 22 december 2017 337
23-12-2017 n.v.t. Nieuwe regeling 21-12-2017 Gemeenteblad Nunspeet 49, 22 december 2017 337

Tekst van de regeling

Artikel