Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Burgemeester B. (Breunis) van de Weerd

Contactgegevens

Portefeuille

 • Publiek
 • Openbare Orde en veiligheid
 • Bestuur en juridische Zaken
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie en voorlichting
 • Externe betrekkingen
 • Streekarchivariaat
 • Handhaving en toezicht

Project:

 • Aanpak middelengebruik
   

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Lid AB RNV in liquidatie*                                                                               
 • Lid VNG-adviescommissie water                                                             
 • Lid regiegroep Samenwerking Noordwest-Veluwe                                   
 • Lid hoofdbestuur SGP                                                                             
 • Lid Algemeen Bestuur VNOG*                                                                  
 • Lid archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe*                    
 • VZ regionaal handhavingsoverleg (RHBO)*                                            
 • VZ provinciaal opdrachtgeversboard Gelders stelsel omgevingsdiensten

*Functies voorzien van asterisk-teken zijn nevenfuncties van bestuurders uit hoofde van hun functie (zogenoemde qualitate-qua-nevenfuncties).

Contact