Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Wethouder M.W. (Marije) Storteboom (Gemeentebelang)

Contactgegevens

Portefeuille

 • Beheer openbare ruimte
 • Natuur & landschap
 • Klimaatadaptie
 • Participatiebeleid
 • Participatiewet (inclusief minima en statushouders)
 • Kunst en cultuur
 • Recreatie en toerisme & Gebiedsgericht werken 

Programma/Projecten:

 • Stationsomgeving
 • Centrum
 • Vitale vakantieparken
 • 50-jarig bestaan gemeente Nunspeet
   

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Afgevaardigde tijdens Algemene Vergadering Leisurelands (*)                       
 • Deelnemer maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Gl.                   
 • Secretaris natuurnetwerk gemeenten                                          

*Functies voorzien van asterisk-teken zijn nevenfuncties van bestuurders uit hoofde van hun functie (zogenoemde qualitate-qua-nevenfuncties).

Contact