Wethouder M.W. (Marije) Storteboom (Gemeentebelang)

Contactgegevens

Portefeuille

 • Openbare ruimte
 • Vervoer
 • Water
 • Beheer en onderhoud
 • Natuur en landschap
 • Recreatie en toerisme
 • Wijken en kernen
 • Participatiewet
 • Kunst en cultuur

Programma/Projecten:

 • Stationsomgeving
 • Centrum
 • Vitale vakantieparken
   

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Afgevaardigde tijdens Algemene Vergadering Leisurelands (*)                       
 • Deelnemer maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Gl.                   
 • Secretaris natuurnetwerk gemeenten                                                         
 • Lid bestuur Gastvrije Randmeren
 • Lid bestuur Veluwefonds

*Functies voorzien van asterisk-teken zijn nevenfuncties van bestuurders uit hoofde van hun functie (zogenoemde qualitate-qua-nevenfuncties).

Contact