Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Wethouder P. (Pieter) Teeninga (ChristenUnie)

Contactgegevens

Portefeuille

 • Sociaal 
 • Jeugd en Gezin 
 • Volksgezondheid 
 • Welzijn 

 Project

 •  Jeugdzorg 

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Voorzitter Stichting KLIMREK, kringloopwinkels Red een Kind
 • Chairman Stichting HACA, Help a Child Afrika te Kenia
 • Voorzitter Stichting Hart voor Harderwijk
 • Lid raad van toezicht Stichting Moriahoeve Woudenberg
 • Lid raad van toezicht Stichting VCO, Vereniging Christelijk Onderwijs Harderwijk en Hierden
 • Lid Algemeen Bestuur GGD NOG*

*Functies voorzien van asterisk-teken zijn nevenfuncties van bestuurders uit hoofde van hun functie (zogenoemde qualitate-qua-nevenfuncties).

Contact