Weblog burgemeester Breunis van de Weerd

Sinds mei 2016 ben ik burgemeester van de gemeente Nunspeet. Ik ben trots op ons dorp, want het is er voor velen fijn wonen, werken en recreëren. Als gast voel je de hartelijkheid en als inwoner voel je de saamhorigheid. In mijn weblogs schrijf ik over wat me bezighoudt, wat ik meemaak of waar ik ben geweest. Zo maakt u van dichtbij het werk van het gemeentebestuur mee. Ook op Twitter ben ik actief. U kunt mij volgen via @BurgemeesterNun. Tot ziens!

Januari 2020

3 januari 2020

Nieuwjaarstoespraak (pdf, 101.02 KB), uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2 januari 2020.

November 2018

Wat een activiteiten…

9 november 2018
De zomer is voorbij. De bomen kleuren prachtig herfstrood. Het zomerseizoen is gestopt. Maar dat betekent in Nunspeet niet dat het saai wordt. Met dank aan ons rijke verenigingsleven hebben we het hele jaar door vele activiteiten. Gepland, maar ook ad hoc. Zo hebben we ineens een Europees kampioen in ons midden. Annemarie gefeliciteerd. Maandagavond gaan we aandacht besteden aan deze uitzonderlijke prestatie.

Door privéomstandigheden kan ik helaas iets minder mijn gezicht laten zien bij activiteiten. De nasleep van een medische behandeling in ons gezin noodzaakt mij soms verstek te laten gaan. Maar de locoburgemeester zal mij in die gevallen waarnemen. Want als gemeentebestuur zijn we graag getuige van de vele activiteiten die veelal door goedwillende vrijwilligers worden georganiseerd. 

Augustus 2018

Wat een zomer…

29 augustus 2018
Morgen is het 30 augustus; de Nacht van Nunspeet. Ondernemend Nunspeet heeft weer diverse activiteiten georganiseerd op deze ‘nacht’, of eigenlijk avond. Het markeert symbolisch het einde van het zomerseizoen. Veel toeristen hebben de afgelopen maanden weer genoten in onze prachtige gemeente. De bezettingsgraad van de vele campings zakt langzaam weer.
Het waren warme tijden. Records zijn gebroken. Voor sommigen te warm. Anderen hebben volop genoten. Velen hebben niet de reis naar het verre zuiden gemaakt maar hebben in eigen land genoten van het zomerse weer. De campings en de horeca hebben het gemerkt. Wat een zomer.

Wat een zomer. Dat zullen ook de omwonenden van de brand aan de Hullerweg hebben gedacht. Een ingrijpende gebeurtenis voor de betrokken bedrijven en bewoners. Ook voor diegenen die hun huis tijdelijk moesten verlaten. Na de brand op 11 juli duurde het helaas weken voordat de stinkende resten van de brand konden worden opgeruimd. Inmiddels is het terrein gelukkig leeg en is de eigenaar bezig met de voorbereidingen voor de sloop van het pand. In de komende periode zal nog bodemonderzoek worden gedaan om zeker te weten of naar aanleiding van de brand geen verontreinigingen in de grond zitten.
De brand had en heeft nog een behoorlijke nasleep. De wet- en regelgeving rond de opslag van batterijen is in mijn beleving niet adequaat. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Wordt vervolgd.

April 2018

Nieuwe colleges

16 april 2018
De verkiezingen zijn achter de rug. De uitslagen zijn bekend, en achter de schermen wordt gewerkt aan het formeren van nieuwe colleges. Ook in Nunspeet. Onder leiding van Chris Stoffer vinden gesprekken plaats die moeten leiden tot het vormen van een coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders.
Als burgemeester bemoei ik me uiteraard niet met dit proces. Dat moet ook niet. Een burgemeester staat boven de partijen. Maar op een andere plaats bied ik wel de helpende hand. Ik ben gevraagd om als ‘buitenstaander’ de informateursrol te vervullen in de gemeente Noordoostpolder. Dat betekent dat ik op basis van gesprekken met betrokken partijen verken welke mogelijkheden er zijn voor een coalitie in deze gemeente. Een leuke klus. Een neutrale analyse maken van de politieke situatie in een gemeente in de regio. Het geeft een diepe inkijk in de keuken van een andere gemeente.
Tot slot kwam gistermorgen door een kortsluiting in een verdeelstation een deel van de wijk Oenenburg zonder stroom te zitten. Dat was even schrikken voor de bewoners. Door inzet van de brandweer en Liander kon na ongeveer een uur de stroom weer worden hersteld.

Januari 2018

Huwelijksjubilea

16 januari 2018
Een gezellig onderdeel van het takenpakket van een burgemeester is het feliciteren van huwelijksjubilarissen. Ik ga dan op bezoek bij de echtparen die 50, 60 of zelfs meer jaren getrouwd zijn. Soms thuis, soms in een verzorgingstehuis, maar altijd een koffie, een taartje en een leuk gesprek. Ik vind het erg fijn om te doen. Zo kom je aan de praat met ‘ervaren’ deelnemers uit alle geledingen van onze samenleving. Mensen die veel weten, veel hebben meegemaakt en vaak prachtige levensverhalen hebben.
De maand december is altijd een drukke maand, met veel huwelijksjubilea. Weet u waarom? Tijdens de bezoekjes aan de jubilarissen hebben meerderen mij dat verteld; vroeger was het zo dat wanneer je in de maand december ging trouwen, je nog over het hele afgelopen jaar belastingvoordeel kon genieten. Dat is over. Maar de huwelijksjubilea blijven. En ik blijf ze bezoeken. Leuk om te doen!


Gelukkig nieuwjaar!

12 januari 2018
De beste wensen, veel heil en zegen, gelukkig nieuwjaar. Veel gehoorde wensen in de afgelopen dagen, zeker tijdens de talrijke nieuwjaarsrecepties. In Veluvine mocht ik tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie velen de hand schudden. Mijn toespraak had dit jaar als thema: verandering.
Tijden veranderen. Dat geldt voor vroeger. Dat geldt voor nu, en dat geldt zeker ook voor de toekomst. Wat er precies gaat veranderen, dan kunnen we niet geheel overzien. Wel weten we dat de veranderingen steeds sneller gaan. Een verandering die extra aandacht verdient is de klimaatverandering. We mogen onze ogen niet sluiten voor de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Aandacht voor verduurzaming is een belangrijke taak van het gemeentebestuur. We hebben onlangs de duurzaamheidscampagne “Nunspeet leeft natuurlijk’ gestart. Een campagne voor ons allemaal. Overheid, bedrijven en de individuele inwoners van onze gemeente. De fossiele brandstoffen raken op, en we gaan steeds meer toe naar gebruik van zonne- en windenergie. Een onontkoombare verandering. Voor iedereen!
Veranderen is niet eng. We moeten het zien als een kans. Maar toch ons zelf blijven en de menselijke maat blijven zien. En laten we in het licht van de vele veranderingen en uitdagingen vooral niet vergeten onze zegeningen te tellen. Onze prachtige kernen met ieder hun eigen identiteit, het rijke verenigingsleven, de vele, vele vrijwilligers in onze gemeente, het diverse bedrijfsleven, en de onderlinge zorg voor elkaar.
Ten slotte. De jaarwisseling is weer voorbij. Ik heb oudejaarsavond alle kernen bezocht en de gezellige sfeer geproefd. Waar ik ook blij van wordt is de constatering dat er bijna geen schade is aangericht tijdens oudejaarsnacht. We zijn echt op de goede weg!

Gelukkig nieuwjaar.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur