Gemeentelijke organisatie

Structuur van de organisatie

​Directie

 • Mr. A. Heijkamp en mr. P.F.A. Klein

Dienstverlening

 • Afdeling Dienstverlening
  - Team Klantcontactcentrum
  - Team Publiek
  - Team Sociaal
   
 • Team Vergunningen, toezicht en handhaving

Beheer

 • Team Openbare ruimte
  - Team Natuurterreinen
  - Team Bouwkunde
  - Team Civiel en Groen

Ontwikkeling

 • Team Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
   
 • Team Infra
   
 • Afdeling Bestuur en maatschappij
  - Team Bestuur
  - Team Communicatie
  - Team Samenleving

Ondersteuning

 • Team Informatie
   
 • Team Personeel, organisatie en facilitaire ondersteuning
   
 • Team Programma’s en projecten
   
 • Afdeling Financiën
  - Team Financieel beleid
  - Team Financieel beheer
  - Team Belastingen

Contact