Gemeentelijke organisatie

Structuur van de organisatie

​Directie

  • Mr. A. Heijkamp en mr. P.F.A. Klein

Sociaal

  • Team Samenleving
  • Team Sociaal

Ruimte

  • Team Openbare ruimte
  • Team Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Dienstverlening

  • Team Publiek
  • Team Vergunningen, toezicht en handhaving

Bedrijfsvoering

  • Team Financiën
  • Team Informatie
  • Team Personeel, organisatie en communicatie

Contact