Algemene Beschouwingen

De raadsfracties hebben hun Algemene Beschouwingen uitgebracht. Hiermee reageren zij op de door het college van B&W gepresenteerde Programmabegroting 2021-2024.

Algemene Beschouwingen

CDA (pdf, 351.69 KB)
ChristenUnie (pdf, 493.31 KB)
Gemeentebelang (pdf, 180.02 KB)
PvdA/Groenlinks (pdf, 82.52 KB)
SGP (pdf, 932.53 KB)
VVD (pdf, 42.22 KB)

De begroting wordt behandeld in de raadsvergadering op donderdag 29 oktober aanstaande.

Antwoorden college B&W

Het college van B&W heeft geantwoord (pdf, 9.45 MB) op de door de fracties gestelde vragen in het kader van de Algemene Beschouwingen.