Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

M.A. (Marc) Konings (Gemeentebelang)

Contactgegevens

Nevenfuncties

  • Eigenaar Flexecute B.V.

Contact