Voorzitter rekenkamercommissie

Elburg-Hattem-Nunspeet-Oldebroek-Putten

De gemeenteraden van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten zijn op zoek naar een voorzitter voor de samenwerkende rekenkamercommissies.

Algemene informatie

De gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in samenwerking elk een eigen rekenkamercommissie ingesteld. De samenwerking is gebaseerd op een personele unie.

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. De commissie bepaalt de onderzoeksonderwerpen, is belast met de organisatie van de onderzoeken en met het (laten) uitvoeren van deze onderzoeken, het begeleiden ervan en het uitbrengen van het onderzoeksrapport.

Wie wij zoeken

De voorzitter is het gezicht van de rekenkamercommissie. Hij/zij draagt de visie van de commissie naar buiten toe proactief uit en onderhoudt een goede en effectieve relatie met de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders. Intern draagt de voorzitter bij aan een goede en effectieve werksfeer en bevordert hij/zij het optimaal functioneren van de commissie. De voorzitter organiseert het bijeenkomen van de commissie, leidt de vergaderingen en zorgt voor zorgvuldige besluitvorming. Hij/zij bewaakt de kwaliteit van onderzoeken.

Wij zoeken een kandidaat met ruime kennis en aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen, een relevante professionele achtergrond en kennis van beleidsterreinen van de lokale overheid. Ook heeft hij/zij een onafhankelijke instelling en analytisch denkvermogen, kennis en ervaring met het begeleiden van (kwantitatief) onderzoek en is in staat om tot een objectief en onafhankelijk oordeel te komen.

Specifieke informatie

  • De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding van € 6.100,-- per jaar.
  • De voorzitter wordt voor de eerste keer benoemd tot 1 januari 2027 en kan daarna eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.
  • In de regel wordt er per jaar 1 groot en 1 kleiner onderzoek uitgevoerd met behulp van externe bureaus. 
  • De rekenkamercommissie vergadert in de regel 12 keer per jaar (1x per maand).
  • De rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden (inclusief voorzitter) en wordt per gemeente ondersteund door een secretaris.  

Geïnteresseerd?

Lees goed het volledige functieprofiel (pdf, 114.96 KB).

Uw brief met cv en een overzicht van (vervulde) nevenactiviteiten kunt u tot uiterlijk woensdag 5 oktober 2022 richten aan de voorzitter van de selectiecommissie, de heer H.A. Lambooij (voorzitter van de gemeenteraad van Putten), via https://vacatures.one/25827/solliciteren.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdagmiddag 19 oktober 2022 (14.00 uur-17.30 uur) in het gemeentehuis van Putten.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Ö. Durmus (telefoonnummer: 06 48 08 43 27), extern lid van de samenwerkende rekenkamercommissies.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie Putten, mevrouw E.G. van Drie-Timmer (telefoonnummer: 0341 359 703).

Meer informatie over de rekenkamercommissies kunt u vinden op de websites van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Contact