Voorpagina principeverzoek

Bijlagen

Verzamel voordat u het formulier start de volgende bijlagen:

Eventuele ondertekening gemachtigde

Indien er een gemachtigde is dan heeft u een ingevulde en ondertekende verklaring gemachtigde (pdf, 109.52 KB) nodig (u kunt het document printen, ondertekenen en scannen/er een foto van maken zodat u het document kunt uploaden).

Beschrijving bestaande situatie

Situatietekening met noordpijl, minimaal schaal 1:1000, waarop het volgende aangegeven is:

  • De aard en het gebruik van al aanwezige bebouwing
  • De oppervlakte van het gebouw en eventueel andere aanwezige bouwwerken op het perceel
  • De inhoud van het gebouw en eventueel andere aanwezige bouwwerken op het perceel

Beschrijving nieuwe situatie

Situatietekening met noordpijl, minimaal schaal 1:1000, waarop het volgende aangegeven is:

  • De aard en het gebruik van het nieuwe gebouw en eventueel andere aanwezige bouwwerken op het perceel
  • De oppervlakte van het nieuwe gebouw en eventueel andere aanwezige bouwwerken op het perceel
  • De inhoud van het nieuwe gebouw en eventueel andere aanwezige bouwwerken op het perceel
  • De maatvoering ten opzichte van de perceelsgrenzen en mogelijk overige bebouwing

Omgevingsdialoog

Eén verslag of meerdere verslagen van de omgevingsdialoog in de door u gekozen vorm en passend bij de impact van het initiatief. Meer informatie over het voeren van een omgevingsdialoog en de gestelde eisen kunt u vinden op de pagina Omgevingsdialoog.

Let op: een positief besluit van het college van burgemeester en wethouders op een principeverzoek betekent niet dat de planherziening of een omgevingsvergunning is verleend. Om een omgevingsvergunning te verkrijgen om bijvoorbeeld te mogen bouwen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Kosten

Het indienen van een principeverzoek kost € 353,25.

Contact