Crisisopvang vluchtelingen Mallejan Vierhouten

Nederland heeft op dit moment te maken met een aanzienlijke toestroom van vluchtelingen en een gebrek aan noodopvang van vluchtelingen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er is onvoldoende capaciteit om hen onderdak te bieden. Vanuit de Rijksoverheid is er een dringend beroep gedaan op alle burgemeesters om mogelijkheden te onderzoeken voor deze urgente noodopvang.

Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten heeft aangegeven kortdurend (voor maximaal twee maanden) vluchtelingen te kunnen huisvesten. Het college van B&W van Nunspeet heeft vanmorgen besloten medewerking te verlenen aan deze tijdelijke crisisopvang. 

Het gaat om tijdelijke noodopvang van 80 vluchtelingen uit landen als Syrië, Iran, Irak en Afghanistan. Voornamelijk alleengaande mannen, maar ook vrouwen en gezinnen. Deze vluchtelingen zijn nog maar kort in ons land en moeten de asielprocedure nog doorlopen. De periode van deze noodopvang is van 9 november tot uiterlijk 5 januari 2022.

Burgemeester Van de Weerd: “Wij voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking hulp te bieden. Ik heb hierover ook gesproken met de voorzitter van de Dorpsvereniging Vierhouten. We hebben vandaag alle inwoners van Vierhouten inmiddels per brief geïnformeerd over de tijdelijke opvang. Vierhouten is een gastvrij dorp en is niet geheel onbekend met de opvang van vluchtelingen. Gezien de ervaringen vanuit het verleden heb ik er het volste vertrouwen in dat deze opvang voor maximaal twee maanden goed zal verlopen”. 
 

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen in Vierhouten

(Dit document zal op basis van de vragen die binnenkomen worden aangevuld).

Nederland heeft op dit moment te maken met een aanzienlijke toestroom van vluchtelingen en een gebrek aan noodopvang van vluchtelingen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er is onvoldoende capaciteit om hen onderdak te bieden. Vanuit de Rijksoverheid is er een dringend beroep gedaan op alle burgemeesters om mogelijkheden te onderzoeken voor deze urgente noodopvang. Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten heeft aangegeven kortdurend vluchtelingen te kunnen huisvesten.

Waarom werkt de gemeente hier aan mee?

In het college van burgemeester en wethouders hebben we uitvoerig gesproken over dit verzoek en wat het zou kunnen betekenen voor de kern Vierhouten. Wij voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking hulp te bieden. Alles afwegende hebben we vooral gezien de nood en het schrijnende tekort aan opvangplaatsen besloten om deze tijdelijke crisisopvang mogelijk te maken. 

Waar worden de vluchtelingen opgevangen?

Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten.

Hoeveel vluchtelingen worden opgevangen?

80 personen.

Welke vluchtelingen worden opgevangen?

Het gaat om tijdelijke noodopvang van vluchtelingen uit landen als Syrië, Iran, Irak en Afghanistan. Voornamelijk alleengaande mannen, maar ook vrouwen en gezinnen. Deze vluchtelingen zijn nog maar kort in ons land en moeten de asielprocedure nog doorlopen.

Wanneer komen de eerste vluchtelingen?

Dinsdag 9 november 2021.

Hoe lang blijven de vluchtelingen op deze locatie?

Tot uiterlijk 5 januari 2022. Op 5 januari 2022 vertrekken alle vluchtelingen uit het hotel.

Zijn omwonenden geïnformeerd?

Elk huishouden in de kern Vierhouten heeft een brief ontvangen.

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Hiervoor heeft de gemeente een beveiligingsbedrijf ingeschakeld. In de opvanglocatie zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers aanwezig. Daarnaast zijn dagelijks in elk geval tussen 8.00 uur en 0.00 uur door de gemeente ingezette medewerkers op de locatie aanwezig. Waar nodig is er contact tussen de beveiliging en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid.

Waar gaan de vluchtelingen daarna naar toe?

De meeste vluchtelingen zijn nog maar kort in ons land en zijn in afwachting van het verdere verloop van de asielprocedure. Op 5 januari stromen de vluchtelingen door naar een asielzoekerscentrum of een andere opvanglocatie.

Wat doen de vluchtelingen overdag?

Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. De vluchtelingen mogen zich vrij bewegen en krijgen geen restricties opgelegd. Zij moeten zich net als ieder ander aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Wanneer de vluchtelingen op de locatie komen, dan worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent huisregels. Bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. 

Hoe zit het met de coronamaatregelen op de locatie?

In de opvanglocatie gelden de richtlijnen COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Worden de vluchtelingen gescreend of onderzocht?

Na binnenkomst in Nederland worden vluchtelingen geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. Mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake. De vluchtelingen worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

Komen de kosten van deze opvang voor rekening van de gemeente?

Nee, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bekostigt deze opvang. 

Wat kan de lokale samenleving doen ter ondersteuning?

Daar is op dit moment nog geen zicht op. Samen met het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zullen we bekijken of er ondersteuning nodig is en hoe we dat kunnen organiseren.  

Wilt u op welke wijze dan ook ondersteuning bieden, meldt u dat dan via info@presentnunspeet.nl of telefonisch via 06-46110116

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de vluchtelingen Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt vluchtelingen op in asielzoekerscentra (azc’s) verspreid over het hele land.

Vragen of contact

COA: op www.coa.nl staat veel informatie. 

Gemeente Nunspeet: voor vragen kunt u bellen met (0341) 25 99 11. Ook kunt u per mail uw vraag stellen; communicatie@nunspeet.nl

Contact