Inwonersparticipatietraject Edzard Koningpark

Het Edzard Koningpark moet opgeknapt worden. Het park ligt aan de Oosteinderweg, midden in een woonwijk en raakt in verval. Voor de herinrichting moet een plan gemaakt worden. De gemeente pakt dit anders aan dan normaal. De omwonenden en gebruikers van het park mogen gezamenlijk het plan bedenken. De gemeente stelt hierbij enkele eisen, denk hierbij aan duurzaamheid, veiligheid, onderhoud en behoud van het groen. Ook is er een budget bepaald.


Wat u moet weten

Om tot het plan te komen zijn er kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende gebruikers van het park. Namelijk voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. Ook is er een rondje door de wijk gemaakt om direct omwonenden te spreken over het park. Ook is er een ‘brainstorm’ georganiseerd in het park.

Een projectgroep van actieve omwonenden en gebruikers zal binnenkort aan de slag gaan en maakt enkele scenario’s van de verzamelde ideeën. De gemeente ondersteunt de projectgroep hierbij. Aan de hand daarvan maken de betrokkenen zelf het uiteindelijke renovatieplan. Dit plan wordt puur ‘ter kennisname’ aangeboden aan de gemeente. Vaststelling of goedkeuring is niet aan de orde, want afgesproken is dat de bewoners het plan bepalen, en niet de gemeente. Op basis van het plan wordt het park opgeknapt in 2020.


Update

Zaterdag 12 oktober is de brainstorm gehouden over het Edzard Koningpark. Vanwege de regen zijn we uitgeweken naar de basisschool de Morgenster. Gelukkig wisten veel inwoners ons te vinden. Zo’n 60 omwonenden en andere belangstellenden hebben meegedacht.  Aan de hand van de thema’s Groen, Natuur & Dieren, Ontmoeten, Bewegen & Recreëren en Veiligheid & Overlast zijn er ideeën uitgewisseld en is er gediscussieerd. De eerste stap van individuele ideeën naar een plan voor het park.

De projectgroep gaat de volgende stappen zetten. Inmiddels zijn er al 20 geïnteresseerden voor deze groep. De projectgroep zal in een aantal bijeenkomsten toewerken naar verschillende scenario’s voor het park. Deze worden in het nieuwe jaar voorgelegd aan alle gebruikers en omwonenden in opnieuw een grote bijeenkomst.


Kaders

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september j.l. zijn de kaders en de procesaanpak voor de herontwikkeling van het Edzard Koningpark behandeld. De raad heeft ingestemd met het voorstel. Daarmee zijn de spelregels voor het ontwikkelen van het plan voor het park bepaald.

Het park moet een park blijven waar iedereen van jong tot oud prettig en veilig kan verblijven. Dit betekent dat er natuur en water is en dat mensen er kunnen wandelen, fietsen en spelen. Het uiteindelijke ontwerp moet een breed draagvlak hebben en er moet rekening worden gehouden met het welzijn van mens, dier en milieu. Het beschikbare budget voor het uitvoeren van het ontwerp is €100.000,-.
Daarnaast worden er ook een paar voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de bomenlaan van de Oosteinderweg naar de Arthur Briëtstraat moet blijven. De kaders kunt u hier (pdf, 2.34 MB) vinden.Meer informatie

Wilt u meer weten over het inwonersparticipatietraject? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Ook kunt u lid worden en anderen lid maken van de Facebook-groep Herontwikkeling Edzard Koningpark.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur