Inwonersparticipatietraject Edzard Koningpark

Het Edzard Koningpark moet opgeknapt worden. Het park ligt aan de Oosteinderweg, midden in een woonwijk en raakt in verval. Voor de herinrichting moet een plan gemaakt worden. De gemeente pakt dit anders aan dan normaal. De omwonenden en gebruikers van het park mogen gezamenlijk het plan bedenken. De gemeente stelt hierbij enkele eisen, denk hierbij aan duurzaamheid, veiligheid, onderhoud en behoud van het groen. Ook is er een budget bepaald.


Wat u moet weten

Om tot het plan te komen zijn er kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende gebruikers van het park. Namelijk voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. Ook is er een rondje door de wijk gemaakt om direct omwonenden te spreken over het park. Ook is er een ‘brainstorm’ georganiseerd in het park.

Een projectgroep van actieve omwonenden en gebruikers zal binnenkort aan de slag gaan en maakt enkele scenario’s van de verzamelde ideeën. De gemeente ondersteunt de projectgroep hierbij. Aan de hand daarvan maken de betrokkenen zelf het uiteindelijke renovatieplan. Dit plan wordt puur ‘ter kennisname’ aangeboden aan de gemeente. Vaststelling of goedkeuring is niet aan de orde, want afgesproken is dat de bewoners het plan bepalen, en niet de gemeente. Op basis van het plan wordt het park opgeknapt in 2020.


Updates

2 december 2020

Projectgroepleden zelf aan de slag met de renovatie!

De renovatie van het Edzard Koningpark is in juni van dit jaar begonnen met de aanleg van een hondenren. Op zaterdag 28 november heeft een groot aantal projectgroepleden, onder wie twee leden van Jong en Politiek, geholpen met het planten van een beukenhaag rondom de hondenren. Zo worden de plannen steeds meer zichtbaar in de praktijk. Hoveniersbedrijf Tuinnier uit Elspeet voerde de voorbereidende werkzaamheden uit en leverde ook de beukenhaag. In dezelfde week is gestart met het verwijderen van de parkeerplaatsen onder de monumentale bomen, nabij de entree van het park aan de Oosteinderweg. Ook is de bestaande parkeerhaven aan de genoemde weg uitgebreid. Daarnaast wordt een smal boodschappenpaadje aangelegd waardoor de parkeerhaven voor de bewoners van de Oenenburgweg 170 tot en met 180 beter bereikbaar is.

De komende maand wordt het speelterrein aan de westelijke kant van het park aangepakt. De grond waar de speeltoestellen staan wordt gedeeltelijk afgegraven en voorzien van betonbanden. Zo kunnen de projectgroepleden op 19 december de boomschors storten. Hieraan voorafgaand wordt een aantal mooie nieuwe speeltoestellen geplaatst.

In januari 2021 wordt begonnen met het baggeren van de vijver en andere werkzaamheden. We houden je op de hoogte.

Projectgroepleden, hartelijk bedankt voor jullie inzet van afgelopen zaterdag!

9 juni 2020

De eerste werkzaamheden in het Edzard Koningpark begonnen onder toeziend oog van enkele projectgroepleden. Het hekwerk voor de hondenren is geplaatst.

14 mei 2020

Op maandagavond 20 april jl. zijn enkele leden van de projectgroep digitaal bijeengekomen. De projectgroep had elkaar, vanwege het coronavirus, al enige tijd niet gezien of gesproken. Het hoofddoel van deze bijeenkomst was dan ook om elkaar even te zien, spreken en te weten hoe het met elkaar gaat in deze rare tijden. Ook is de fasering van de herinrichting besproken. De herinrichting van het park zal in 3 fasen worden uitgevoerd:

Fase 1: het noordelijke gedeelte

Fase 1 omvat het noordelijke gedeelte van het park gelegen nabij basisschool “De Morgenster”. Via de e-mail hebben de projectgroepleden definitief ingestemd met de plannen voor dit gedeelte. Er zal een ruime hondenren worden aangelegd. Langs de hondenren wordt een pad aangelegd met daarnaast mooie beplanting. Ook zullen de goals op het veld worden vervangen en dichterbij elkaar worden geplaatst. We doen onze uiterste best om de hondenren en de goals voor de zomer te (laten) realiseren.

Fase 2: het westelijke gedeelte

Fase 2 omvat het westelijke gedeelte van het park nabij de Oenenburgweg. Binnen de projectgroep is voor fase 2 een subgroep in het leven geroepen omdat deze fase voornamelijk toeziet op de speeltoestellen. Er zijn offertes aangevraagd voor nieuwe speeltoestellen en besloten is om de ondergrond van de speeltoestellen te voorzien van boomschors. Omdat het laten storten van boomschors relatief duur is hebben enkele projectgroepleden aangeboden om het boomschors zelf te gaan storten. Een mooi initiatief om samen de schouders er onder te zetten. Daarnaast was een veelgehoorde opmerking dat de speeltoestellen aan deze kant van het park weinig opvallen vanwege de hoge struiken. Besloten is om de hoge struiken te snoeien en dit staat op het programma voor het najaar.

Fase 3: het middelste gedeelte van het park

Fase 3 omvat het overige gedeelte van het park. Er moeten voor de definitieve planvorming nog wel een aantal stappen worden gezet. Dit heeft met name betrekking op dit gedeelte van het park. Het gaat dan om de (natuurlijke)oeverbeschoeiing van de vijver, de brug, het hekwerk voor de dieren, verlichting, zonnepanelen, bankjes, afvalbakken, snoeien, het kappen van bomen, de entree van het park, de parkeerplaatsen onder de monumentale bomen met een boodschappenpad, het baggeren van de vijver en het werken van de bagger in het park. We werken verder aan deze onderwerpen voor zover dat kan, zodat het project niet helemaal stilstaat.

De projectgroep is voornemens om 29 juni a.s. weer bij elkaar te komen. We hopen dat dit in het park kan plaatsvinden uiteraard op gepaste afstand van elkaar.


Kaders

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september j.l. zijn de kaders (pdf, 2.34 MB) en de procesaanpak voor de herontwikkeling van het Edzard Koningpark behandeld. De raad heeft ingestemd met het voorstel. Daarmee zijn de spelregels voor het ontwikkelen van het plan voor het park bepaald.

Het park moet een park blijven waar iedereen van jong tot oud prettig en veilig kan verblijven. Dit betekent dat er natuur en water is en dat mensen er kunnen wandelen, fietsen en spelen. Het uiteindelijke ontwerp moet een breed draagvlak hebben en er moet rekening worden gehouden met het welzijn van mens, dier en milieu. Het beschikbare budget voor het uitvoeren van het ontwerp is €100.000,-.
Daarnaast worden er ook een paar voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de bomenlaan van de Oosteinderweg naar de Arthur Briëtstraat moet blijven.Meer informatie

Wilt u meer weten over het inwonersparticipatietraject? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Ook kunt u lid worden en anderen lid maken van de Facebook-groep Herontwikkeling Edzard Koningpark.

Contact