Inwonersparticipatietraject Edzard Koningpark

Save the date! 12 oktober Brainstormsessie in het park 12.00 – 14.00 uur

Op zaterdag 12 oktober wordt de bijeenkomst georganiseerd voor alle mensen die mee willen denken over het Edzard Koningpark.

Wat gaan we doen?

  • Ideeën verzamelen
  • Spelregels bekend maken
  • Projectgroep van inwoners vormen om de plannen uit te werken

Om de ideeën te voeden, zorgen we voor een lekkere lunch en activiteiten voor jong en oud.

Wees erbij en denk mee!
 

Wilt u meer weten over het inwonersparticipatietraject? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Ook kunt u lid worden en anderen lid maken van de Facebook-groep Herontwikkeling Edzard Koningpark.


Wat u moet weten

Het Edzard Koningpark moet opgeknapt worden. Het park ligt aan de Oosteinderweg, midden in een woonwijk en raakt in verval. Voor de herinrichting moet een plan gemaakt worden. De gemeente pakt dit anders aan dan normaal. De omwonenden en gebruikers van het park mogen gezamenlijk het plan bedenken. De gemeente stelt hierbij enkele eisen, denk hierbij aan duurzaamheid, veiligheid, onderhoud en behoud van het groen. Ook is er een budget bepaald.

Om tot het plan te komen worden kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende gebruikers van het park. Namelijk voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. Ook zal er een rondje door de wijk gemaakt worden om direct omwonenden te spreken over het park.

Hierna wordt er een ‘brainstorm’ georganiseerd in het park. Een projectgroep van actieve omwonenden en gebruikers gaat vervolgens aan de slag en maakt enkele scenario’s van de verzamelde ideeën. De gemeente ondersteunt de projectgroep hierbij. Aan de hand daarvan maken de betrokkenen zelf het uiteindelijke renovatieplan.

Dit plan wordt puur ‘ter kennisname’ aangeboden aan de gemeente. Vaststelling of goedkeuring is niet aan de orde, want afgesproken is dat de bewoners het plan bepalen, en niet de gemeente. Op basis van het plan wordt het park opgeknapt in 2020.

Concept planning

In september bespreekt de raad deze nieuwe werkwijze. Als de raad instemt zal half september de exacte planning bekend worden gemaakt.

Uw bijdrage

Woont u dicht bij het park of bezoekt u het park regelmatig? Dan kunt u meedenken over het plan. We zien u graag bij de kennismakingsbijeenkomst en de brainstorm.

De exacte data worden half september bekend gemaakt.

Heeft u nu al ideeën? Dan kunt u die vast doorgeven via het formulier ideeënbox Edzard Koningpark.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het inwonersparticipatietraject? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Ook kunt u lid worden en anderen lid maken van de Facebook-groep Herontwikkeling Edzard Koningpark.

Contact