Begraven en cremeren

De overledene moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. In uitzonderlijke gevallen is er uitstel mogelijk. Om uitstel te kunnen krijgen heeft u toestemming nodig van de burgemeester van de woonplaats van de overledene. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeente Nunspeet beschikt over vier gemeentelijke begraafplaatsen:

 • Begraafplaats Nunspeet-West aan de Van Oordtstraat 110 in Nunspeet, deze beschikt over een asbestemmingsvoorziening
 • Begraafplaats Nunspeet-Oost aan de Eperweg 51 in Nunspeet
 • Begraafplaats aan de Uddelerweg 72 in Elspeet
 • Begraafplaats Eperweg 22 in Nunspeet (deze wordt niet meer gebruikt om te begraven)

Openingstijden begraafplaatsen

Voor het begraven op de begraafplaatsen en het bijzetten van urnen hanteren wij op werkdagen de tijdstippen 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Op zaterdag hanteren wij een eerste tijdstip om 11.00 uur. Als dat niet meer mogelijk is, kan uitgeweken worden naar 13.00 uur. Op zondagen en erkende feestdagen wordt niet begraven.

De begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet zijn van zonsopgang tot zonsondergang geopend voor bezoekers. Het is niet toegestaan op de begraafplaatsen te fietsen. U  mag met uw hond de begraafplaats bezoeken, mits u het dier hebt aangelijnd. Behalve de aanlijnplicht geldt ook een opruimplicht.

Soorten graven en vormen van asbestemming

De gemeente Nunspeet kent de volgende soorten graven en vormen van asbestemming:

Eigen graf

Een graf waarvoor het uitsluitend recht wordt verleend voor het begraven van een overledene of het bijzetten van een asbus met of zonder urn. Hierop mag een monument geplaatst worden.

Algemeen graf

Een graf dat bij de gemeente in beheer blijft. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om hier te begraven. Hierop mag geen monument geplaatst worden.

Eigen kindergraf

Een graf op de begraafplaatsen Nunspeet-West en Elspeet waarvoor het uitsluitend recht wordt verleend voor het begraven van een kind van 0 tot en met 3 jaar.

Algemeen kindergraf

Een graf dat bij de gemeente in beheer blijft. Voor elk kind van 0 tot en met 3 jaar bestaat de mogelijkheid om hier te worden begraven. Hierop mag geen monument geplaatst worden.

Gedenkplek voor vroeggeborenen

Op de begraafplaats Nunspeet-West en Elspeet is er een gedenkplek aangebracht waar een levenloos kind geboren voor de 24e week van de zwangerschap begraven en herdacht kan worden. Er staat op de gedenkplek een gedenkboom waarin een gedenkblaadje kan worden opgehangen

Gedenkblaadje in de gedenkboom

Een gedenkblaadje mag in de gedenkboom worden opgehangen voor een termijn van vijf jaar, deze termijn kan eenmaal verlengd worden met nog eens vijf jaar. Voor een gedenkblaadje in de boom is een vergunning nodig. De kosten hiervan bedragen € 68,10. Het blaadje wordt bij de gemeente aangekocht à € 15,--.

Eigen urnengraf

Een graf op de begraafplaats Nunspeet-West waarvoor het uitsluitend recht wordt verleend voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn. Hierop mag een monument geplaatst worden. Het is ook mogelijk om voor een urnament te kiezen. De urn wordt dan op een sokkel geplaatst. De urnengraven en urnamenten vormen samen de urnentuin.

Eigen urnennis

Een nis in het columbarium (urnenmuur) op de begraafplaats Nunspeet-West waarvoor het uitsluitend recht wordt verleend om asbussen met of zonder urnen bij te zetten. Het is mogelijk te kiezen voor een open of gesloten nis door middel van een afdekplaat.

Verstrooiingsplaats

Een plek op de begraafplaats Nunspeet-West waar as kan worden verstrooid. Het is mogelijk om hier een gedenkplaatje met de naam van de overledene te plaatsen, ook als geen verstrooiing heeft plaatsgevonden op deze verstrooiingsplaats.

As verstrooien in openbare ruimte

In de gemeente Nunspeet mag u onder bepaalde voorwaarden as verstrooien in de openbare ruimte, behalve op verharde ondergrond. Hiervoor heeft u altijd toestemming nodig van de eigenaar van de grond.

Het verstrooien mag geen hinder of overlast veroorzaken.

Uitgifte van graven, urnengraven en urnennissen

 • Een eigen graf, urnengraf of urnennis wordt alleen uitgegeven als een overlijden heeft plaatsgevonden
 • De graven worden in volgorde van ligging uitgegeven. Ook de urnennissen worden op volgorde uitgegeven
 • De graven en vormen van asbestemming zijn bestemd voor personen die in de gemeente Nunspeet wonen of een historische en emotionele binding met de gemeente hebben, zoals oud-ingezetenen
 • Daarnaast is het voor personen die nooit in de gemeente Nunspeet hebben gewoond mogelijk een graf of vorm van asbestemming te verkrijgen als zij een eerste graad van bloed- of aanverwantschap hebben met een (oud-)inwoner van Nunspeet

Als een graf, urnengraf of urnennis aan u wordt uitgegeven, koopt u het zogenoemde uitsluitend recht tot begraven aan. Dit houdt in dat u een graf, urnengraf of urnennis koopt dat in principe is bedoeld voor het begraven of bijzetten van twee overledenen. U koopt dus een graf, urnengraf of urnennis dat bestemd is voor uw familie en/of te zijner tijd voor uzelf.

Uitgiftetermijn

U kunt zelf niet van tevoren al een recht tot begraven kopen, dit kunt u aan de nabestaanden/uitvaartondernemer overlaten. Het uitsluitend recht voor zowel de eigen graven, de urnengraven als de urnennissen wordt verleend voor een periode van dertig jaar. Hiervoor wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

Naast het aankooprecht moeten ook de kosten van het begraven/bijzetten van urnen worden betaald. Voor een algemeen graf hoeft u geen aankoopsom te betalen, maar u wordt dan ook geen rechthebbende op het graf. Dat heeft onder andere tot gevolg dat een willekeurige volgende overledene in dit graf bijgezet kan worden.

Bijzetten asbussen
Asbussen (met of zonder urn) kunnen ook worden bijgezet in een eigen graf. In een aantal graven is het vanwege de ligging mogelijk om drie overledenen te begraven. U kunt hierbij denken aan situaties waarbij een nog thuiswonend kind komt te overlijden.

Onderhoud graven

U kunt de gemeente verzoeken om grafbedekking te onderhouden. Dit houdt in:

 • Het schoonhouden en het na verzakking opnieuw stellen van het gedenkteken
 • Het eenmaal per jaar reinigen van het gedenkteken
 • Zorg voor winterharde beplanting

Bij het aangaan van de regeling moeten zerken, hekjes en dergelijke zich in goede staat van onderhoud bevinden. Via het formulier verzoek onderhoud graven (pdf, 112.63 KB) kunt u onderhoud aanvragen.

Kosten

Aan het worden begraven op één van de gemeentelijke begraafplaatsen zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de keuze van het type graf en eventuele extra wensen. De tarieven (pdf, 97.32 KB) voor de begraafplaats worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Contact