Overlijden aangifte doen

Aangifte van overlijden gebeurt in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. Als u zelf aangifte doet van overlijden, maak dan een afspraak bij de gemeente. De aangifte moet u binnen zes werkdagen doen na het overlijden.

Meenemen

 • Bij aangifte van overlijden neemt u een geldig identiteitsbewijs mee
 • Overlijdensverklaring van een arts of lijkschouwer
 • Verklaring over de oorzaak van het overlijden in een gesloten envelop (voor het CBS)
 • Eventueel trouwboekje (niet verplicht)

Aangifte doen als uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Doet u voor de eerste keer online aangifte in de gemeente Nunspeet? Neem dan telefonisch contact met ons op. Dan zetten wij uw gegevens in ons systeem.

 • U betaalt het uittreksel burgerlijke stand via iDeal
 • U ontvangt toestemming tot begraven of cremeren per e-mail
 • De originele toestemming en het uittreksel van de akte van overlijden ontvangt u hierna ook per post
 • Stuur de A-verklaring en B-verklaring voor het CBS op naar de gemeente Nunspeet

Let op: voor de online aangifte heeft u eHerkenning nodig (minimaal niveau 2+). Dit vraagt u aan via  eherkenning.nl.

Aangifte doen in het Klantcontactcentrum

U kunt ook aangifte doen in het Klantcontactcentrum. U moet hiervoor een afspraak maken.

 • U moet de A-verklaring en B-verklaring voor het CBS inleveren

U krijgt de toestemming tot begraven of cremeren en het uittreksel van de akte direct mee. Ook kunt u betalen aan de balie.

Kosten

 • Aangifte doen van overlijden is gratis
 • Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,--

Wat u moet weten

Overlijden in het buitenland

Het melden van overlijden van een inwoner van Nunspeet in het buitenland doet u bij de gemeente. Lees meer over overlijden in het buitenland op Nederlandwereldwijd.nl.

Levenloos geboren kind aangeven

Het aangeven van een levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Als het in Nunspeet geboren is neemt u eerst contact op. Lees meer over levenloos geboren kind aangeven op Rijksoverheid.nl.

Levenloos geboren kind registreren

Een levenloos geboren kind kunt u laten registreren op uw persoonslijst in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u ingeschreven staat. De geboorte kan in een andere gemeente plaatsgevonden hebben. De registratie op de persoonslijst kunt u alleen voor uzelf regelen; niet voor iemand anders, ook niet voor uw partner. Voor de registratie heeft u de geboorteakte levenloos geboren kind nodig. Neem eerst contact op met de gemeente om uw verzoek tot registratie te bespreken en een afspraak te maken.  Lees meer over levenloos geboren kind registreren op Rijksoverheid.nl.

Gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeente Nunspeet heeft meerdere gemeentelijke begraafplaatsen. Lees meer op over gemeentelijke begraafplaatsen op de pagina begraven en cremeren.

Overlijdensakte opvragen

De volgende personen mogen (zonder machtiging) de overlijdensakte opvragen:

 • Ou­ders
 • Kin­de­ren
 • Part­ner, als de persoon met de overledene ge­trouwd was of een ge­re­gi­streerd part­ner­schap had

Bent u een broer of zus of iemand met een ander soort relatie met de overledene? Dan kunt u de overlijdensakte alleen aanvragen met een machtiging. De machtiging kan worden afgegeven door:

 • De ou­ders
 • De kin­de­ren
 • De echt­ge­noot, echt­ge­no­te of ge­re­gi­streerd part­ner van de over­le­de­ne

Erfgenaam

Wanneer u erfgenaam bent kunt u de overlijdensakte opvragen (zonder machtiging).

Overlijden vóór 1995

Als iemand vóór 1995 is overleden, mag iedereen een volledig afschrift opvragen van de overlijdensakte. De aanvrager moet dan wel de datum van het overlijden weten en de volledige naam van de overledene.

Contact