Eenmalige benoeming trouwambtenaar

Het huwelijk/partnerschap laten sluiten door bijvoorbeeld een familielid, goede vriend of collega is ook mogelijk. Voorwaarde is dat dit een meerderjarig persoon betreft. Deze persoon wordt dan voor één dag benoemd en beëdigd. Hieraan zijn extra kosten verbonden. De aanvraag voor benoeming dient u minimaal 16 weken voor de trouwdatum in. Dit mede in verband met een eventuele beëdigingsprocedure bij de rechtbank.

Wat u moet weten

Eenmalige benoeming van iemand die nog geen trouwambtenaar is

U wilt in de gemeente Nunspeet in het huwelijk treden of uw partnerschap laten sluiten. Het is uw wens om uw huwelijk of partnerschap door een bekende die nog geen trouwambtenaar in een andere gemeente is, te laten sluiten.

Om ervoor te zorgen dat de persoon uw huwelijk of partnerschap kan sluiten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

Uiterlijk 16 weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschapsregistratie moeten van de persoon de volgende documenten worden ingeleverd bij de burgerlijke stand van de Gemeente Nunspeet:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs waarop wordt aangegeven met welke naam de persoon in de akte vermeld wil worden
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), niet ouder dan 1 maand;
  • Een cv waaruit voldoende sprekerservaring blijkt

De persoon moet vervolgens bij de rechtbank in Arnhem worden beëdigd. Wanneer de beëdiging kan plaatsvinden hangt af van de rechtbank.

Eenmalige benoeming van iemand die al trouwambtenaar in een andere gemeente is

U wilt in de gemeente Nunspeet in het huwelijk treden of uw partnerschap laten sluiten. Het is uw wens om uw huwelijk of partnerschap door een bekende die al wel trouwambtenaar in een andere gemeente is, te laten sluiten.

Om ervoor te zorgen dat de persoon uw huwelijk of partnerschap kan sluiten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

  • Kopie geldig legitimatiebewijs waarop wordt aangegeven met welke naam de persoon in de akte vermeld wil worden;
  • Kopie benoemingsbesluit tot (b)abs, waaruit blijkt dat de persoon nog een geldige benoeming bij een gemeente heeft; let op: dit mag geen benoeming voor een dag zijn.
  • Kopie bewijs van beëdiging bij de rechtbank;

Let op: de persoon moet op dit moment werkzaam zijn als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een willekeurig gemeente. Is dit niet het geval dan moet de procedure voor eenmalige benoeming van iemand die nog geen trouwambtenaar is, worden gevolgd.

Indien de benodigde documenten niet tijdig zijn aangeleverd, wordt een reguliere Nunspeetse ambtenaar ingepland om uw huwelijk of partnerschap te sluiten.

Kosten

  • Extra leges voor benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand met beëdiging voor 1 dag: € 61,20
  • Extra leges voor benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag zonder beëdiging: € 117,30

Let op: deze kosten betaald u voor het in behandeling nemen van de aanvraag eenmalige benoeming voor een dag, wordt de aanvraag geweigerd dan ontvangt u deze kosten niet terug.

Na benoeming van de persoon tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Nunspeet ontvangt deze persoon een kopie van deze benoeming en een brief met verdere instructies.

De eenmalig benoemde ambtenaar ontvangt van de gemeente Nunspeet geen vergoeding voor het sluiten van uw huwelijk of partnerschap.

Contact