Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

GVVP ter inzage

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan beschrijft op hoofdlijnen het wensbeeld van de gemeente hoe het verkeer en vervoer er over tien tot vijftien jaar uit moet zien binnen de gemeente Nunspeet.
In 2015 is het laatste GVVP vastgesteld. Inmiddels is het plan geactualiseerd en ligt de inspraakversie klaar voor inzage.

GVVP Inspraakversie (pdf, 3.26 MB)

Het GVVP is een beleidsstuk waarin de verkeerskundige visie is opgesteld over de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en het fietsgebruik. De verkeerssituatie in de gemeente is over de grote lijn goed, maar er zijn thema’s die de komende jaren de aandacht blijven verdienen.

Denk aan de verkeersdrukte binnen de stationsomgeving van Nunspeet en het drukker worden van de lokale hoofdwegen. Daarnaast is er aandacht voor de bereikbaarheid, doorstroming en het parkeren van auto’s en fietsen in het centrum van Nunspeet.

De inspraakversie van het GVVP ligt van 31 januari 2020 tot en met 28 februari 2020 ter inzage.  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hun zienswijze op dit plan kenbaar maken bij het college.

U kunt uw opmerkingen ook per post sturen naar:
Gemeente Nunspeet
T.a.v. College van B&W
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur