HOME  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020 ‘Samen verder’

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020 ‘Samen verder’

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De gemeenteraad heeft op 26 januari 2017 het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020 ‘Samen verder’ vastgesteld. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beoogt dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun eigen leefomgeving kunnen meedoen in de samenleving. De wet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen om hun vragen op het gebied van zelfredzaamheid thuis en maatschappelijke participatie op te lossen. Gemeenten bieden ondersteuning aan mensen die hierbij hulp nodig hebben. Het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020 vindt u op deze pagina.

Publicatiedatum: 31-01-2017

Te downloaden: