HOME  |  Bekendmakingen  |  Heuvelweg 18

Heuvelweg 18

Dit item is verlopen op 24-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

vergroten woning, kenmerk HZ 2016-1603

Verzenddatum: 09-12-2016
Publicatiedatum: 13-12-2016
Toelichting:

Bezwaar

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na de dag van verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk om een bezwaar in te dienen op een aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester/burgemeester en wethouders/gemeenteraad), Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Naast het indienen van een bezwaar kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen.

Inzage

De vergunning ligt ter inzage. Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht in het Klantcontactcentrum. Let op: voor inzage in stukken met betrekking tot een omgevingsvergunning, moet u een afspraak maken. Wilt u een toelichting, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal afspraak maken