HOME  |  Bekendmakingen  |  Poppeswegje 17

Poppeswegje 17

Dit item is verlopen op 29-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

vellen van houtopstanden (kappen van populier en els), kenmerk HZ 2017-1287, ontvangstdatum 7 juli 2017

Publicatiedatum: 18-07-2017
Toelichting:

Inzage

De aanvraag ligt er inzage. Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht in het Klantcontactcentrum. Let op: voor inzage in stukken met betrekking tot een omgevingsvergunning, moet u een afspraak maken. Wilt u een toelichting, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal afspraak maken