HOME  |  Bekendmakingen  |  Mededelingen  |  Ter inzage financiële stukken Regio Noord-Veluwe

Ter inzage financiële stukken Regio Noord-Veluwe

Dit item is verlopen op 18-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-05-2018

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat het ontwerpjaarverslag/jaarrekening 2017 en de ontwerpliquidatiebegroting 2018 van Regio Noord-Veluwe gereed zijn.

De stukken worden ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe op 2 juli 2018.

De stukken zijn op deze pagina te raadplegen.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de heer J.M. Voskuil, gemeente Putten, e-mail: jvoskuil@putten.nl.