HOME  |  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op deze pagina vindt u de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum.

Gemeenteraadsverkiezingen:

Totaal aantal stemmen per stemdistrict

Totaal aantal stemmen per kandidaat

Proces verbaal aantal stemmen gemeenteraad

Berekening kiesdeler en verdeling zetels

Gekozen kandidaten met voorkeursstemmen

Om met voorkeur gekozen te kunnen worden is 25% van de kiesdeler nodig.

Bepaling kiesdeler:  Er zijn 15184 geldige stemmen uitgebracht en er zijn 21 raadszetels te verdelen.

15184 : 21 = 723 1/21

25% van 723 1/21 = 180 16/21

Referendum

Procesverbaal totaaluitslag referendum

Procesverbalen 14 stembureaus referendum