HOME  |  Nieuws  |  37 sollicitanten voor het burgemeestersambt Nunspeet

37 sollicitanten voor het burgemeestersambt Nunspeet

Dit item is verlopen op 06-01-2016.

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Nunspeet (ca 27.000 inwoners) hebben zich 37 sollicitanten gemeld bij de Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Dit meldt de Provincie Gelderland. Onder de 37 sollicitanten bevinden zich 4 vrouwen. De leeftijd varieert van 34 tot en met 63 jaar.

De verdeling naar politieke oriƫntatie is als volgt:

CDA                   :   11

VVD                   :     9

SGP                   :     8

ChristenUnie      :     4

D66                    :     2

Lokale partij        :     2

Onbekend           :     1

Onder de kandidaten bevinden zich drie burgemeesters, 22 (oud) wethouders, 3 raadsleden en 4 leden van Provinciale / Gedeputeerde Staten. De overige 5 sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid of de sector dienstverlening.

Procedure

In de komende maanden zal de Gelderse Commissaris gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Nunspeet is samengesteld. In dit gesprek wordt duidelijk met welke kandidaten de vertrouwenscommissie gesprekken zal voeren. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het voorjaar in de gemeenteraad van Nunspeet worden vastgesteld.