HOME  |  Nieuws  |  Aanpak stationsomgeving Nunspeet stap dichterbij

Aanpak stationsomgeving Nunspeet stap dichterbij

Dit item is verlopen op 26-07-2017.

De verbetering van de stationsomgeving Nunspeet is weer een stap dichterbij. Op donderdag 29 juni 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen van het college van burgemeester en wethouders om met alle betrokken partijen te werken aan een voorstel voor een verkeersveilige, aantrekkelijke en uitnodigende stationsomgeving.
De stationsomgeving is van grote betekenis voor Nunspeet. Het is de toegang tot Nunspeet vanaf de Veluwe en een belangrijk verkeersknooppunt. In de stationsomgeving komen veel belangen samen. Het is een mooie uitdaging waarmee de gemeente samen met alle betrokkenen aan de slag gaat.

Zorgvuldige aanpak

Het gemeentebestuur gaat niet over één nacht ijs. Er spelen veel belangen die het gemeentebestuur zorgvuldig wil betrekken in het verdere proces. Zorgen voor een veilige en aantrekkelijke stationsomgeving lukt alleen in samenwerking met alle betrokkenen. Om een goed besluit te kunnen nemen waarbij alles goed wordt uitgezocht heeft de gemeentebestuur een plan van aanpak opgesteld dat bestaat uit twee afzonderlijke trajecten. Het ene traject gaat over het verbeteren van de overweg en de doorstroming, onder leiding van ProRail.
Het andere traject gaat over het verbeteren van de kwaliteit van de hele stationsomgeving, onder leiding van de gemeente Nunspeet. Deze trajecten zijn nauw met elkaar verbonden.

Veilige overweg

ProRail, de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan de aankomende periode samen met de gemeente Nunspeet onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn om de veiligheid van de overweg te verbeteren. Dit proces neemt veel tijd in beslag. ProRail verwacht in de zomer van 2018 de beste oplossing te kunnen presenteren. Of deze planning gehaald kan worden is nog niet precies te zeggen. De oplossingen moeten goed doorgerekend worden en als de oplossingen moeilijk te realiseren zijn, moet er meer onderzoek gedaan worden.

Aantrekkelijke en uitnodigende stationsomgeving

Het verbeteren van de overweg is voor de gemeente Nunspeet een kans om de totale stationsomgeving aantrekkelijker te maken. Er is de afgelopen jaren al veel gezegd en geschreven over de stationsomgeving. Dit gaan we niet overdoen, maar we betrekken alle onderzoeken en studies die eerder zijn uitgevoerd bij het onderzoek.

De opdracht daarbij is om een goede oplossing voor de bereikbaarheid, het verkeer en een betere inrichting van het gebied tot stand te brengen die het gebied aantrekkelijker en uitnodigender maakt. Om dat goed te kunnen doen, zal worden nagedacht met alle betrokkenen over de betekenis van dit gebied voor de gemeente Nunspeet, haar inwoners en haar (vele) bezoekers. Dan komen vragen aan de orde als: hoe behouden en versterken we het prachtige Veluwse karakter van het dorp? Hoe zorgen we ervoor dat het gebied een prachtige entree wordt voor de Veluwe maar ook voor het dorp zelf en het centrum? Hoe gaan we om met panden die leeg staan en ruimten die beschikbaar zijn?

De gemeente nodigt betrokken partijen uit om mee te denken over de betekenis van dit gebied en de inrichting van de stationsomgeving. Tussen oktober 2017 en het voorjaar van 2018 worden hier werksessies voor georganiseerd. In deze werksessies wordt ook de informatie uit het onderzoek van ProRail ingebracht.

Naar een Integraal plan voor de stationsomgeving

Naar verwachting ligt er na de zomer van 2018 een voorstel voor een aantrekkelijke en veilige stationsomgeving, waarin alle belangen van betrokken partijen afgewogen zijn en de kosten inzichtelijk zijn gemaakt. Dat loopt in de tijd natuurlijk parallel met het proces van ProRail omdat het resultaat van de studie van ProRail onderdeel is van voorstel voor het gehele gebied. De gemeenteraad kan dan een zorgvuldig besluit nemen.

Omdat vooraf niet precies te zeggen is hoe het proces gaat lopen en welke oplossingen uiteindelijk voor worden gedragen, informeren we u op de momenten dat er nieuws is. Mocht u tussentijds informatie willen, dan kunt u altijd contact opnemen met de projectleider van de gemeente Nunspeet, de heer Christo Willemsen, via telefoonnummer (0341) 25 99 11.