HOME  |  Nieuws  |  Ambities Collegeprogramma 2014-2018 onder de loep

Ambities Collegeprogramma 2014-2018 onder de loep

Dit item is verlopen op 18-12-2017.

Nu het einde van de collegeperiode nadert heeft het college van burgemeester en wethouders het Collegeprogramma 2014-2018 tegen het licht gehouden, en in beeld gebracht hoe het staat met de daarin geformuleerde ambities. De meeste ambities zijn gerealiseerd. Sommige nog niet geheel, en andere ambities niet.

Burgemeester Breunis Van de Weerd is blij met het overzicht: “Het collegeprogramma vormt een belangrijk kader voor de wijze waarop wij verder willen bouwen aan een krachtige en vitale gemeente. Ik ben natuurlijk pas later ‘ingestapt’ in deze collegeperiode, maar ik ben echt trots op wat dit college samen met de ambtelijke organisatie in de afgelopen jaren voor onze samenleving heeft gerealiseerd”, aldus de burgemeester.

In bijgevoegd document zijn alle ambities vanuit de programma’s benoemd met een kleurrapportage en een toelichting. Groen staat voor gerealiseerd, oranje nog niet en rood betekent niet gerealiseerd.

Te downloaden: